Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ISO 3166-2:JP”

Không thay đổi kích thước ,  6 năm trước
Tên của các đơn vị hành chính được viết theo tiêu chuẩn ISO 3166-2 do Cơ quan bảo trì ISO 3166 (ISO 3166/MA) ban hành.
 
[[File:ISO-3166-2-JP.png|thumb|300px420px|right|Bản đồ Nhật Bản biểu thị từng tỉnh với phần thứ hai trong mã ISO 3166-2 tương ứng của nó.]]
 
{| class="wikitable sortable"