Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Công chúa Christina của Hà Lan”

Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia | tên = Công chúa Christina | tên đầy đủ = Maria Christina | hình = Princess Christina of the Netherlands 1968.jpg…”
(Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia | tên = Công chúa Christina | tên đầy đủ = Maria Christina | hình = Princess Christina of the Netherlands 1968.jpg…”)
(Không có sự khác biệt)