Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ISO 3166-2:JP”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:07.8944515
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:07.8944515)
 
Tên của các đơn vị hành chính được viết theo tiêu chuẩn ISO 3166-2 do Cơ quan bảo trì ISO 3166 (ISO 3166/MA) ban hành.
 
[[FileTập tin:ISO-3166-2-JP.png|thumb|420px|right|Bản đồ Nhật Bản biểu thị từng tỉnh với phần thứ hai trong mã ISO 3166-2 tương ứng của nó.]]
 
{| class="wikitable sortable"
* [[Danh sách mã vùng FIPS (J-L)#JA: Nhật Bản|Mã vùng FIPS của Nhật Bản]]
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
==Liên kết ngoài==
* [https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:JP Nền tảng duyệt ISO trực tuyến: JP]
{{ISO 3166}}
 
[[CategoryThể loại:ISO 3166|2:JP]]
[[CategoryThể loại:Tỉnh Nhật Bản|*ISO 3166-2]]