Khác biệt giữa các bản “Linh cảm”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:13.0887486
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:13.0887486)
'''Linh cảm''' là khả năng biết trước một điều gì đó không thông qua các tác động của các giác quan. <ref>[[James Alcock]]. (1981). ''Parapsychology-Science Or Magic?: A Psychological Perspective''. Pergamon Press. pp. 3-6. ISBN 978-0080257730</ref><ref>Zusne, Leonard; Jones, Warren H. (1989). ''Anomalistic Psychology: A Study of Magical Thinking''. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. p. 151. ISBN 978-0-805-80507-9</ref><ref>[[Robert Todd Carroll]]. (2003). [http://skepdic.com/precog.html "Precognition"]. In ''[[The Skeptic's Dictionary]]''. Wiley. ISBN 0-471-27242-6</ref><ref>Ciccarelli, Saundra E; Meyer, Glenn E. ''Psychology''. (2007). Prentice Hall Higher Education. p. 118. ISBN 978-0136030638 "Precognition is the supposed ability to know something in advance of its occurrence or to predict a future event."</ref> Như với các dạng khác của [[ngoại cảm]], chưa có bằng chứng cho thấy linh cảm là khả năng được sở hữu bởi ai đó thật sự.<ref>[[Mario Bunge]]. (1983). ''Treatise on Basic Philosophy: Volume 6: Epistemology & Methodology II: Understanding the World''. Springer. p. 226. "Despite being several thousand years old, and having attracted a large number of researchers over the past hundred years, we owe no single firm finding to parapsychology: no hard data on telepathy, clairvoyance, precognition, or psychokinesis."</ref> Tuy nhiên, linh cảm vẫn xuất hiện trong các bộ phim, sách và thảo luận bên trong cộng đồng [[parapsychology]].
 
== Tham khảo ==
{{Reflisttham khảo|2}}
 
== Đọc thêm ==