Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa siêu thực”

Thượng tọa Huệ Minh.
(Nói sơ lược về chủ nghỉa siêu thực.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thượng tọa Huệ Minh.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ta thấy ta, NGƯỜI CÓ TỘI.”
 
Tôi còn nhớ Lục tổ đã từng hỏi thiềnthượng tọa Huệ Minh: " ... mặt mũi xưa nay của thượng tọa Minh là gì ?" Cho thấy vai trò của sự phản tỉnh nội tâm để thấy chính mình quan trọng như thế nào. Thường khi những gì hiện hữu trong tiềm thức dễ dàng bị con người bỏ qua, những giấc mơ sẽ bị quên lãng đi. Và chủ nghĩa siêu muốn nắm bắt được những khoãnh khắc đó.
 
Chủ nghĩa siêu thực phá tan cái khuôn mẫu khô cằn của ngữ điệu. Ngôn ngữ trong siêu thực trở nên phóng khoáng, tự nhiên nhưng cũng trúc trắc và nhiều gai góc như chính bản thân cái chiều sâu gai góc của hiện thực. 
3

lần sửa đổi