Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align=center|22 || ''Hoàn nhị Trần Từ Vệ Lư truyện'' || [[Hoàn Giai]], [[Trần Quần]] (phụ: [[Trần Thái]]), [[Trần Kiểu]], [[Từ Tuyên (Tam Quốc)|Từ Tuyên]], [[Vệ Trăn]], [[Lư Dục]]
|-
| align=center|23 || ''Hòa Thường Dương Đỗ Triệu Bùi truyện'' || [[Hòa HợpHiệp (Tam Quốc)|Hòa Hiệp]], [[Thường Lâm]], [[Dương Tuấn]], [[Đỗ Tập (Tam Quốc)|Đỗ Tập]], [[Triệu Nghiễm]], [[Bùi Tiềm]]
|-
| align=center|24 || ''Hàn Thôi Cao Tôn Vương truyện'' || [[Hàn Kỵ]], [[Thôi Lâm]], [[Cao Nhu]], [[Tôn Lễ]], [[Vương Quán]]
Người dùng vô danh