Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Kohen không kết hôn với một chalalah ("một người báng bổ xúc phạm") — {{bibleverse|Lev.||21:7|HE}}
# Không làm cho vui (không quan hệ tình dục) không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ bị cấm — {{bibleverse|Lev.||18:6|HE}}
# Phải kiểm tra kỹ càng để phân biệt những con vật đạt tiêu chuẩn Kosher và những con thú dơ bẩn ô uế — {{bibleverse|Lev.||11:2|HE}}
# Phải kiểm tra kỹ càng để phân biệt những gia cầm vật đạt tiêu chuẩn Kosher và những gia cầm dơ bẩn ô uế — {{bibleverse|Deut.||14:11|HE}}
# Phải kiểm tra kỹ càng để phân biệt những con cá đạt tiêu chuẩn Kosher và những con cá dơ bẩn ô uế không đạt chuẩn Kosher — {{bibleverse|Lev.||11:9|HE}}
# Phải kiểm tra kỹ càng để phân biệt con châu chấu đạt tiêu chuẩn Kosher và những con con châu chấu bẩn thỉu ô uế không đạt tiêu chuẩn Kosher — {{bibleverse|Lev.||11:21|HE}}
# Không ăn động vật ô uế không đạt tiêu chuẩn Kosher — {{bibleverse|Lev.||11:4|HE}}
# Không ăn những loại gia cầm bẩn thỉu dơ dáy không đạt tiêu chuẩn Kosher — {{bibleverse|Lev.||11:13|HE}}
# Không ăn những con cá ô uế bẩn thỉu không đạt tiêu chuẩn Kosher — {{bibleverse|Lev.||11:11|HE}}
# Không ăn côn trùng biết bay không đạt chuẩn Kosher — {{bibleverse|Deut.||14:19|HE}}
# Không ăn [[Động vật bò sát]] — {{bibleverse|Lev.||11:41|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi