Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không ăn côn trùng biết bay không đạt chuẩn Kosher — {{bibleverse|Deut.||14:19|HE}}
# Không ăn [[Động vật bò sát]] — {{bibleverse|Lev.||11:41|HE}}
# Không ăn giòi, dòi, nhộng, ấu trùng, nhút nhít — {{bibleverse|Lev.||11:44|HE}}
# Không ăn sâu, giun, dòi, bọ trong trái cây hoa quả ở trên đất — {{bibleverse|Lev.||11:42|HE}}
# Không ăn hải sản ngoại trừ con cá — {{bibleverse|Lev.||11:43|HE}}
# Không ăn thịt động vật không bị giết theo luật Shechita — {{bibleverse|Deut.||14:21|HE}}
# Không được hưởng lợi từ một con bò bị kết án bị ném đá {{bibleverse|Ex.||21:28}}
# Không ăn thịt của động vật bị trọng thương — {{bibleverse|Ex.||22:30|HE}}
# Không ăn một chân tay bị rách của một sinh vật sống — {{bibleverse|Deut.||12:23|HE}}
# Không ăn máu huyết —{{bibleverse|Lev.||3:17|HE}}
# Không ăn một số mỡ động vật — {{bibleverse|Lev.||3:17|HE}}
# Không ăn các gân của đùi — {{bibleverse|Gen.||32:33|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi