Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không ăn một số mỡ động vật — {{bibleverse|Lev.||3:17|HE}}
# Không ăn các gân của đùi — {{bibleverse|Gen.||32:33|HE}}
# Không ăn những gì trộn sữa với thịt — {{bibleverse|Ex.||23:19|HE}}
# Không nấu sữa với thịt — {{bibleverse|Ex.||34:26|HE}}
# Không được ăn bánh mì làm bằng lúa mạch mới trước Omer — {{bibleverse|Lev.||23:14|HE}}
# Không được ăn gạo rang làm bằng lúa mạch mới trước Omer — {{bibleverse|Lev.||23:14|HE}}
# Không được ăn hạt chín lúa mạch mới trước Omer — {{bibleverse|Lev.||23:14|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi