Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không được ăn gạo rang làm bằng lúa mạch mới trước Omer — {{bibleverse|Lev.||23:14|HE}}
# Không được ăn hạt chín lúa mạch mới trước Omer — {{bibleverse|Lev.||23:14|HE}}
# Không ăn hoa quả trái cây của cây 3 tuổi — {{bibleverse|Lev.||19:23|HE}}
# Không ăn hạt giống trong vườn rượu nho — {{bibleverse|Deut.||22:9|HE}}
# Không ăn trái cây lạ — {{bibleverse|Lev.||22:15|HE}}
# Không uống rượu với kẻ thờ thần tượng — {{bibleverse|Deut.||32:38|HE}}
# Giết động vật theo luật Shechita — {{bibleverse|Deut.||12:21|HE}}
# Không được giết mổ động vật và con cái của nó trong cùng một ngày — {{bibleverse|Lev.||22:28|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi