Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không phá vỡ lời hứa và lời thề — {{bibleverse|Num.||30:3|HE}}
# Đối với lời thề và lời hứa bãi bỏ, có luật pháp của việc bãi bỏ thề nguyện rõ ràng trong kinh thánh Torah — {{bibleverse|Num.||30:3|HE}}
# Phải để tóc dài — {{bibleverse|Num.||6:5|HE}}
# Không cắt tóc — {{bibleverse|Num.||6:5|HE}}
# Không uống rượu, đồ uống say, và rượu nho — {{bibleverse|Num.||6:3|HE}}
# Không ăn nho — {{bibleverse|Num.||6:3|HE}}
# Không ăn nho khô — {{bibleverse|Num.||6:3|HE}}
# Không ăn hột nho — {{bibleverse|Num.||6:4|HE}}
# Không ăn vỏ nho — {{bibleverse|Num.||6:4|HE}}
# Không đến gần xác chết — {{bibleverse|Num.||6:6|HE}}
# Không tiếp xúc với người chết — {{bibleverse|Num.||6:7|HE}}
# Phải cạo đầu sau khi hoàn thành giai đoạn Nazarite — {{bibleverse|Num.||6:9|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi