Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

#{{bibleverse|Lev.||21:23|HE}} — Kohen bị thương, bị đau ốm bệnh tật không được đến gần không được tiếp cận bàn thờ
#{{bibleverse|Lev.||22:2|HE}} — Kohen không tinh khiết không phục vụ trong đền thánh
#{{bibleverse|Lev.||22:4|HE}} — Kohen không tinh khiết không ăn ''Terumah''
#{{bibleverse|Lev.||22:7|HE}} — Một Kohen không tinh khiết, sau khi thanh tẩy trong nước phép, phải đợi mặt trời lặn trước khi quay trở lại phục vụ
#{{bibleverse|Lev.||22:10|HE}} — Một phi Kohen không ăn ''[[Terumah]]''
501

lần sửa đổi