Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Linh mục chưa cắt bao quy đầu Kohen (priest) không ăn Terumah (heave offering) — {{bibleverse|Ex.||12:48|HE}}
# Kohen không tinh khiết không ăn Terumah — {{bibleverse|Lev.||22:4|HE}}
# Một chalalah không ăn Terumah — {{bibleverse|Lev.||22:12|HE}}
# Vương Triều Nhà Lê Vi được hưởng một phần mười sản nghiệp — {{bibleverse|Num.||18:24|HE}}
# Phải để một phần mười thứ hai chỗ riêng (Ma'aser Sheni) — {{bibleverse|Deut.||14:22|HE}}
# Không dùng tiền mua chuộc để sử dụng vào mục đích khác trừ việc mua thực phẩm, thức uống, hoặc thuốc mỡ — {{bibleverse|Deut.||26:14|HE}}
# Không ăn Ma'aser Sheni khi tâm hồn thể xác không tinh khiết — {{bibleverse|Deut.||26:14|HE}}
# Một người than khóc trong ngày đầu tiên sau khi chết không ăn Ma'aser Sheni — {{bibleverse|Deut.||26:14|HE}}
# Không ăn Ma'aser Sheni ngũ cốc ngoài Jerusalem — {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Không ăn Ma'aser Sheni rượu ngoài Jerusalem — {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Không ăn Ma'aser Sheni dầu ngoài Jerusalem — {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Các loại cây trồng năm thứ tư phải hoàn toàn vì mục đích thánh thiện như Ma'aser Sheni — {{bibleverse|Lev.||19:24|HE}}
# Để đọc kinh xưng tội của một phần mười mọi năm thứ tư và thứ bảy — {{bibleverse|Deut.||26:13|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi