Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Các loại cây trồng năm thứ tư phải hoàn toàn vì mục đích thánh thiện như Ma'aser Sheni — {{bibleverse|Lev.||19:24|HE}}
# Để đọc kinh xưng tội của một phần mười mọi năm thứ tư và thứ bảy — {{bibleverse|Deut.||26:13|HE}}
# Tách sang một bên những Trái cây đầu mùa và mang chúng đến đền thánh — {{bibleverse|Deut.||26:19|HE}}
# Kohen không ăn trái cây hoa quả đầu lòng ngoài Jerusalem {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Đọc Kinh Thánh Torah liên quan đến trình bày của họ — {{bibleverse|Deut.||26:5|HE}}
# Dâng bánh mì, ngũ cốc đầu mùa cho Kohen — {{bibleverse|Num.||15:20|HE}}
# Cho vị tư tế Kohen cái vai, hàm trên và hàm dưới, cùng cái dạ dày của động vật. — {{bibleverse|Deut.||18:3|HE}}
# Dân số lông chiên mới hớt lần đầu cho tư tế Kohen — {{bibleverse|Deut.||18:4|HE}}
# Phải chuộc lại con trai đầu lòng của người và súc vật, và lì xì cho Kohen — {{bibleverse|Num.||18:15|HE}}
# Chuộc lại con lừa con đầu lòng và hiến tế con chiên cho linh mục Kohen — {{bibleverse|Ex.||13:13|HE}}
# Bẻ gẫy cổ lừa con nếu người sở hữu không muốn chuộc lại nó — {{bibleverse|Ex.||13:13|HE}}
# Để đất đai yên nghỉ vào năm thứ bảy, không hoạt động sản xuất tăng trưởng — {{bibleverse|Ex.||34:21|HE}}
# Không lao động trên đất vào năm thứ bảy — {{bibleverse|Lev.||25:4|HE}}
# Không làm việc với nông sản vào năm đó — {{bibleverse|Lev.||25:4|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi