Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không gặt hái mùa màng vào năm thứ năm mươi — {{bibleverse|Lev.||25:11|HE}}
# Không thu họach trái nho vào năm thứ năm mươi — {{bibleverse|Lev.||25:11|HE}}
# Thực hiện pháp luật về buôn bán tài sản gia đình — {{bibleverse|Lev.||25:24|HE}}
# Không bán đất ở Israel vĩnh viễn — {{bibleverse|Lev.||25:23|HE}}
# Thực hiện pháp luật về nhà ở tại các thành phố có tường bao quanh — {{bibleverse|Lev.||25:29|HE}}
# Vương triều nhà Lê Vi không được hưởng sản nghiệp ở Israel, nhưng được thành phố hiến dâng của lễ cho Chúa mà sống — {{bibleverse|Deut.||18:1|HE}}
# Vương triều nhà Lê Vi không nhận chiến lợi phẩm của những cuộc chiến tranh — {{bibleverse|Deut.||18:1|HE}}
# Cung cấp đất đai xung quanh các thành phố của Vương Triều Lê Vi — {{bibleverse|Num.||35:2|HE}}
# Không bán đồng ruộng, đồng cỏ quanh các thành của vương triều Lê Vi — {{bibleverse|Lev.||25:34|HE}}
# Xây Đền Thánh — {{bibleverse|Ex.||25:8|HE}}
# Không xây bàn thờ bằng đá đẽo bằng kim loại — Standard->{{bibleverse|Ex.|20:24|TLT}} Yemenite->{{bibleverse|Ex.||20:23|HE}}
# Không leo lên bàn thờ — Standard->{{bibleverse|Ex.|20:27|TLT}} Yemenite->{{bibleverse|Ex.||20:26|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi