Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không xây bàn thờ bằng đá đẽo bằng kim loại — Standard->{{bibleverse|Ex.|20:24|TLT}} Yemenite->{{bibleverse|Ex.||20:23|HE}}
# Không leo lên bàn thờ — Standard->{{bibleverse|Ex.|20:27|TLT}} Yemenite->{{bibleverse|Ex.||20:26|HE}}
# Thể hiện sự tôn kính trang nghiêm khi đến đền thờ — {{bibleverse|Lev.||19:30|HE}}
# Bảo vệ khu vực Đền Thánh — {{bibleverse|Num.||18:2|HE}}
# Không rời khỏi Đến Thánh khi không có lính bảo vệ — {{bibleverse|Num.||18:5|HE}}
# Để chuẩn bị dầu xức — {{bibleverse|Ex.||30:31|HE}}
# Không tái sản xuất dầu xức — {{bibleverse|Ex.||30:32|HE}}
# Không được xức dầu với xức dầu — {{bibleverse|Ex.||30:32|HE}}
# Không tái sản xuất nhang — {{bibleverse|Ex.||30:37|HE}}
# Không đốt bất cứ thứ gì trên bàn thờ vàng bên cạnh nhang — {{bibleverse|Ex.||30:9|HE}}
# Vương Triều Nhà Lê Vi phải vận chuyển hòm giao ước bằng chính đôi vai của họ — {{bibleverse|Num.||7:9|HE}}
# Không tháo gậy khỏi hòm — {{bibleverse|Ex.||25:15|HE}}
# Vương Triều Nhà Lê Vi phải làm việc trong đền thánh — {{bibleverse|Num.||18:23|HE}}
# Vương Triều Nhà Lê Vi không làm việc của Vương Triều Kohen, và ngược lại — {{bibleverse|Num.||18:3|HE}}
# Tặng quà cho Kohen vì tinh thần cống hiến hy sinh phục vụ — {{bibleverse|Lev.||21:8|HE}}
# Công việc của các Kohanim phải bằng nhau trong các ngày nghỉ — {{bibleverse|Deut.||18:6-8|HE}}
# Các Kohanim phải mặc quần áo linh mục của họ trong quá trình dịch vụ — {{bibleverse|Ex.||28:2|HE}}
# Không xé quần áo linh mục — {{bibleverse|Ex.||28:32|HE}}
# Áo giáp ngực của Thầy Thượng Tế Kohen Gadol không được nới lỏng bảng Efod — {{bibleverse|Ex.||28:28|HE}}
# Một "Kohen" bị say xỉn không vào Đền Thánh — {{bibleverse|Lev.||10:9|HE}}
# Một Kohen không vào Đền Thánh với đầu trần — {{bibleverse|Lev.||10:6|HE}}
# Một Kohen không vào Đền Thánh với quần áo bị rách — {{bibleverse|Lev.||10:6|HE}}
# Một Kohen không được vào đền thánh một cách tùy tiện bừa bãi — {{bibleverse|Lev.||16:2|HE}}
# Một Kohen không rời khỏi Đền Thánh trong thời gian làm lễ — {{bibleverse|Lev.||10:7|HE}}
# Đuổi kẻ ô uế ra khỏi đền thờ — {{bibleverse|Num.||5:2|HE}}
# Người ô uế cấm không được vào đền thánh — {{bibleverse|Num.||5:3|HE}}
# Những kẻ không tinh khiết không được tới đền thờ — {{bibleverse|Deut.||23:11|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi