Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Người ô uế cấm không được vào đền thánh — {{bibleverse|Num.||5:3|HE}}
# Những kẻ không tinh khiết không được tới đền thờ — {{bibleverse|Deut.||23:11|HE}}
# Kohen không tinh khiết không phục vụ trong đền thánh — {{bibleverse|Lev.||22:2|HE}}
# Một Kohen không tinh khiết, sau khi thanh tẩy trong nước phép, phải đợi mặt trời lặn trước khi quay trở lại phục vụ — {{bibleverse|Lev.||22:7|HE}}
# Một Kohen phải rửa tay và bàn chân của mình trước làm dịch vụ — {{bibleverse|Ex.||30:19|HE}}
# Kohen bị thương, bị đau ốm bệnh tật không được đến gần không được tiếp cận bàn thờ — {{bibleverse|Lev.||21:23|HE}}
# Kohen bị thương, bị đau ốm bệnh tật không được dâng của lễ cho Chúa — {{bibleverse|Lev.||21:17|HE}}
# Kohen bị khuyết tật không được dâng của lễ cho Chúa — {{bibleverse|Lev.||21:17|HE}}
# Người không thuộc Vương Triều Kohen thì người đó không làm công việc phục vụ — {{bibleverse|Num.||18:4|HE}}
# Dâng hiến động vật không tì vết — {{bibleverse|Lev.||22:21|HE}}
# Không dâng hiến động vật bị mụn lên bàn thờ — {{bibleverse|Lev.||22:20|HE}}
# Không giết nó — {{bibleverse|Lev.||22:22|HE}}
# Không phải rảy máu của nó — {{bibleverse|Lev.||22:24|HE}}
# Không đốt mỡ của nó — {{bibleverse|Lev.||22:22|HE}}
# Không dâng hiến một con vật mọc mụn — {{bibleverse|Deut.||17:1|HE}}
# Không hiến tế thú vật bị mụn ngay cả khi được cung cấp bởi dân ngoại — {{bibleverse|Lev.||22:25|HE}}
# Không gây vết thương trên động vật dâng hiến — {{bibleverse|Lev.||22:21|HE}}
# Chuộc lại động vật hiến tế không đạt tiêu chuẩn — {{bibleverse|Deut.||12:15|HE}}
# Dâng hiến động vật ít nhất 8 ngày tuổi — {{bibleverse|Lev.||22:27|HE}}
# Không được cung cấp động vật mua được bằng tiền lương của một gái điếm hay các động vật trao đổi cho một con chó. Một số giải thích "đổi thành một con chó" như đề cập đến mức lương của một gái mại dâm nam. <ref name=JPS /><ref name=CSB /> &mdash; {{bibleverse|Deut.||23:19|HE}}
# Không đốt mật ong hoặc men trên bàn thờ &mdash; {{bibleverse|Lev.||2:11|HE}}
# Muối tất cả vật hiến tế &mdash; {{bibleverse|Lev.||2:13|HE}}
# Không bỏ sót muối của lễ hiến dâng &mdash; {{bibleverse|Lev.||2:13|HE}}
# Thực hiện các thủ tục của lễ thiêu như quy định trong Kinh Torah &mdash; {{bibleverse|Lev.||1:3|HE}}
# Không ăn thịt nó &mdash; {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Thực hiện các thủ tục của lễ chuộc tội &mdash; {{bibleverse|Lev.||6:18|HE}}
# Không ăn thịt của người phạm tội lỗi dâng bên trong &mdash; {{bibleverse|Lev.||6:23|HE}}
# Không chặt đầu con chim và không dùng nó làm của lễ chuộc tội &mdash; {{bibleverse|Lev.||5:8|HE}}
# Thực hiện các thủ tục của lễ đền bù &mdash; {{bibleverse|Lev.||7:1|HE}}
# Các Kohanim phải ăn thịt hiến tế trong đền thờ &mdash; {{bibleverse|Ex.||29:33|HE}}
# Kohen không ăn thịt ngoài sân đền thánh &mdash; {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Một phi - Kohen không ăn thịt hiến tế &mdash; {{bibleverse|Ex.||29:33|HE}}
# Để thực hiện theo các thủ tục của lễ hòa bình &mdash; {{bibleverse|Lev.||7:11|HE}}
# Không ăn thịt của những vật hiến tế nhỏ trước khi tưới máu &mdash; {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Để mang lại các dịch vụ ăn theo quy định trong Torah &mdash; {{bibleverse|Lev.||2:1|HE}}
# Không đưa dầu vào các bữa ăn của người làm sai &mdash; {{bibleverse|Lev.||5:11|HE}}
# Không đưa trầm hương vào bữa ăn của người phạm lỗi &mdash; {{bibleverse|Lev.||3:11|HE}}
# Không ăn các lễ chay của thầy thượng tế &mdash; {{bibleverse|Lev.||6:16|HE}}
# Không nấu một của lễ chay như bánh có men &mdash; {{bibleverse|Lev.||6:10|HE}}
# Các Kohanim phải ăn thức ăn còn sót lại của các dịch vụ bữa ăn &mdash; {{bibleverse|Lev.||6:9|HE}}
# Mang tất cả các đồ vật được thừa nhận và tự nguyện đến đền thánh và lễ hội tiếp theo đầu tiên &mdash; {{bibleverse|Deut.||12:5-6|HE}}
# Không chần trừ trả tiền lương vì bất kỳ lời hứa &mdash; {{bibleverse|Deut.||23:22|HE}}
# Cung cấp tất cả của dâng lễ trong Đền Thánh &mdash; {{bibleverse|Deut.||12:11|HE}}
# Mang tất cả vật hiến tế ngoài Israel vào đền Thánh &mdash; {{bibleverse|Deut.||12:26|HE}}
# Không được giết mổ hiến đế động vật bên ngoài sân &mdash; {{bibleverse|Lev.||17:4|HE}}
# Không dâng của lễ thiêu ở bất cứ nơi nào ngoài sân toà &mdash; {{bibleverse|Deut.||12:13|HE}}
# Hiến tế hai con chiên mỗi ngày &mdash; {{bibleverse|Num.||28:3|HE}}
# Đốt lửa trên bàn thờ mỗi ngày &mdash; {{bibleverse|Lev.||6:6|HE}}
# Không dập tắt ngọn lửa này &mdash; {{bibleverse|Lev.||6:6|HE}}
# Loại bỏ tro tàn từ bàn thờ mỗi ngày &mdash; {{bibleverse|Lev.||6:3|HE}}
# Thắp hương mỗi ngày &mdash; {{bibleverse|Ex.||30:7|HE}}
# Thắp sáng nến Menorah mỗi ngày &mdash; {{bibleverse|Ex.||27:21|HE}}
# Các Kohen Gadol phải mang lại một bữa ăn cung cấp hàng ngày &mdash; {{bibleverse|Lev.||6:13|HE}}
# Hiến tế hai con chiên vào ngày Sa Bát &mdash; {{bibleverse|Num.||28:9|HE}}
# Làm bánh showbread &mdash; {{bibleverse|Ex.||25:30|HE}}
# Dâng tặng lễ vật Rosh Chodesh (" The New Month") &mdash; {{bibleverse|Num.||28:11|HE}}
# Dâng tặng lễ vật [[Lễ Vượt Qua]] &mdash; {{bibleverse|Num.||28:19|HE}}
# Mang bó lúa mạch đầu tiên đến cho thầy tế lễ &mdash; {{bibleverse|Lev.||23:10|HE}}
# Mỗi người đàn ông phải đếm ngày Omer - bảy tuần kể từ ngày mới sau khi lúa mạch dâng hiến đã đưa cho thầy tế lễ &mdash; {{bibleverse|Lev.||23:15|HE}}
# Dâng tặng lễ vật [[Lễ Ngũ Tuần]] &mdash; {{bibleverse|Num.||28:26|HE}}
# Mang hai ổ bánh được làm ở nhà đến làm của lễ &mdash; {{bibleverse|Lev.||23:17|HE}}
# Dâng tặng lễ vật Tết Do Thái Rosh Hashanah &mdash; {{bibleverse|Num.||29:2|HE}}
# Dâng tặng lễ vật [[Lễ Đền Tội]] &mdash; {{bibleverse|Num.||29:8|HE}}
# Dâng tặng lễ vật [[Lễ Lều Tạm]] &mdash; {{bibleverse|Num.||29:13|HE}}
# Dâng tặng lễ vật Shmini Atzeret &mdash; {{bibleverse|Num.||29:35|HE}}
# Không ăn vật hiến tế đã trở nên không thích hợp hay bị mụn &mdash; {{bibleverse|Deut.||14:3|HE}}
# Không ăn vật hy sinh từ nghi lễ với ý định không đúng đắn &mdash; {{bibleverse|Lev.||7:18|HE}}
# Phải ăn hết thịt con vật trong ngày đó, không chừa lại gì đến sáng mai &mdash; {{bibleverse|Lev.||22:30|HE}}
# Không ăn thức ăn dư thừa bị bỏ đi &mdash; {{bibleverse|Lev.||19:8|HE}}
# Không ăn vật hy sinh mà nó đã không tinh khiết &mdash; {{bibleverse|Lev.||7:19|HE}}
# Một người không trong sạch không ăn vật hiến tế &mdash; {{bibleverse|Lev.||7:20|HE}}
# Đốt những vật hiến tế còn sót lại &mdash; {{bibleverse|Lev.||7:17|HE}}
# Đốt cháy tất cả những vật hiến tế không tinh khiết &mdash; {{bibleverse|Lev.||7:19|HE}}
# Để thực hiện theo các thủ tục của [[Lễ Đền Tội]] trong trình tự quy định tại Parsha h Acharei Mot ("Sau cái chết của người con trai của Aaron ...") &mdash; {{bibleverse|Lev.||16:3|HE}}
# Một người vi phạm tài sản phải trả nợ những gì ông đã vi phạm cộng với một phần năm và mang lại một vật hiến tế &mdash; {{bibleverse|Lev.||5:16|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi