Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
#{{bibleverse|Deut.||24:5|HE}} — Không yêu cầu từ phía trên bất kỳ sự tham gia, cộng đồng hoặc quân sự
#{{bibleverse|Deut.||24:6|HE}} — Không yêu cầu đồ dùng làm thế chấp cần thiết cho việc chuẩn bị thực phẩm
#{{bibleverse|Deut.||24:8|HE}} — Các [[tzaraath | metzora]] phảikhông loại bỏ các dấu hiệu của các tạp chất
#{{bibleverse|Deut.||24:10|HE}} — Các chủ nợ phải không nên ép buột lấy tài sản thế chấp
#{{bibleverse|Deut.||24:12|HE}} — Không chậm trễ trả tiền khi cần thiết
501

lần sửa đổi