Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

#{{bibleverse|Lev.||21:1|HE}} — Một Kohen không làm ô uế mình (bằng cách đi đến đám tang hoặc nghĩa địa) cho bất cứ ai ngoại trừ người thân
#{{bibleverse|Lev.||21:8|HE}} — Tặng quà cho Kohen vì tinh thần cống hiến hy sinh phục vụ
#{{bibleverse|Lev.||20:10|HE}} — Tử hình những kẻ ngoại tình gian dâm gian phu dâm phụ
#{{bibleverse|Lev.||20:14|HE}} — Tử hình kẻ loạn luân bằng cách thiêu sống
#{{bibleverse|Lev.||20:23|HE}} — Không bắt chước cách ăn mặc, phong tục tập quán, và văn hóa của ngoại bang
#{{bibleverse|Lev.||21:7|HE}} — Kohen không lấy người đã ly dị
501

lần sửa đổi