Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

#{{bibleverse|Ex.||22:28|HE}} — Không mở đầu một phần mười đến tiếp theo, nhưng tách chúng theo thứ tự thích hợp
#{{bibleverse|Ex.||22:30|HE}} — Không ăn thịt của động vật bị trọng thương
#{{bibleverse|Ex.||23:1|HE}} — Các thẩm phán không chấp nhận lời khai trừ khi cả hai bên không có mặt cùng lúc
#{{bibleverse|Ex.||23:1|HE}} — Kẻ vi phạm không phải làm chứng
#{{bibleverse|Ex.||23:2|HE}} — Quyết định theo số đông trong trường hợp tranh chấp ý kiến
501

lần sửa đổi