Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

#{{bibleverse|Deut.||25:13|HE}} — Không cân đo gian dối ngay cả khi không sử dụng
#{{bibleverse|Deut.||25:17|HE}} — Nhớ những gì bọn Amalek đã làm với dân tộc Do Thái
#{{bibleverse|Deut.||25:19|HE}} — Diệt chủng bọn con cháu hậu duệ dòng dõi [[Amalek]]
#{{bibleverse|Deut.||25:19|HE}} — Không được quên tội ác và phục kích mà bọn Amalek đã làm với dân Do Thái trong chuyến hành trình Ai Cập và trong sa mạc
#{{bibleverse|Deut.||26:5|HE}} — Đọc [[Torah]] liên quan đến trình bày của họ
501

lần sửa đổi