Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không được lừa tiền bạc với người cải đạo — {{bibleverse|Ex.||22:20|HE}}
# Không được lăng mạ, sỉ nhục, hãm hại người cải đạo — {{bibleverse|Ex.||22:20|HE}}
# Mua nô lệ Do Thái dựa vào lề luật — {{bibleverse|Ex.||21:2|HE}}
# Không bán người thân như bán nô lệ — {{bibleverse|Lev.||25:42|HE}}
# Không bóc lột sức lao động — {{bibleverse|Lev.||25:43|HE}}
# Không để ngoại kiều ngược đãi đồng bào mình. — {{bibleverse|Lev.||25:53|HE}}
# Không bắt đồng bào làm việc như nô lệ — {{bibleverse|Lev.||25:39|HE}}
# Cho anh ta quà tặng khi anh ta được tự do — {{bibleverse|Deut.||15:14|HE}}
# Không cho anh ta ra đi tay không — {{bibleverse|Deut.||15:13|HE}}
# Mua chuộc nô lệ nữ Do Thái — {{bibleverse|Ex.||21:8|HE}}
# Cưới nô lệ nữ Do Thái — {{bibleverse|Ex.||21:8|HE}}
# Ông chủ không được bán nô lệ nữ — {{bibleverse|Ex.||21:8|HE}}
# Nô lệ Canaanite phải làm việc suốt đời trừ khi chân tay bị thương — {{bibleverse|Lev.||25:46|HE}}
# Không bắt và không giao trả nô lệ chạy trốn đến Israel — {{bibleverse|Deut.||23:16|HE}}
# Không đối xử tệ bạc với nô lệ di trú ở Israel — {{bibleverse|Deut.||23:16|HE}}
# Toà án phải thực hiện luật pháp lên công nhân thuê và vệ sĩ thuê — {{bibleverse|Ex.||22:9|HE}}
# Trả lương vào ngày họ đã kiếm được — {{bibleverse|Deut.||24:15|HE}}
# Không chậm trễ thanh toán tiên lương quá thời gian thỏa thuận — {{bibleverse|Lev.||19:13|HE}}
# Công nhân thuê có thể ăn từ các loại cây trồng chưa thu hoạch nơi làm việc — {{bibleverse|Deut.||23:25|HE}}
# Công nhân không được ăn trong thời gian thuê — {{bibleverse|Deut.||23:26|HE}}
# Công nhân không lấy nhiều thức ăn vượt khả năng ăn uống bản thân — {{bibleverse|Deut.||23:25|HE}}
# Không bịt miệng một con bò trong khi cày — {{bibleverse|Deut.||25:4|HE}}
# Toà án phải thực hiện pháp luật lên người mượn tiền — {{bibleverse|Ex.||22:13|HE}}
# Toà án phải thực hiện pháp luật lên một bảo vệ chưa được trả tiền lương — {{bibleverse|Ex.||22:6|HE}}
# Cho vay đối với người nghèo và người bần cùng — {{bibleverse|Ex.||22:24|HE}}
# Không chèn ép người mượn tiền nếu ngươi biết họ không có khả năng chi trả — {{bibleverse|Ex.||22:24|HE}}
# Buộc những kẻ thờ thần tượng hình tượng trả lại những gì họ thiếu — {{bibleverse|Deut.||15:3|HE}}
# Các chủ nợ không chèn ép không lấy đi tài sản thế chấp của con nợ — {{bibleverse|Deut.||24:10|HE}}
# Trả lại tài sản thế chấp cho các con nợ khi cần thiết — {{bibleverse|Deut.||24:13|HE}}
# Không chậm trễ trả tiền khi cần thiết — {{bibleverse|Deut.||24:12|HE}}
# Không yêu cầu tài sản thế chấp từ một góa phụ — {{bibleverse|Deut.||24:17|HE}}
# Không yêu cầu đồ dùng làm thế chấp cần thiết cho việc chuẩn bị thực phẩm — {{bibleverse|Deut.||24:6|HE}}
# Không cho vay với lãi suất — {{bibleverse|Lev.||25:37|HE}}
# Không vay tiền có lãi suất — {{bibleverse|Deut.||23:20|HE}}
# Không làm trung gian cho một lãi vay, bảo lãnh, nhân chứng, hoặc viết giấy hẹn — {{bibleverse|Ex.||22:24|HE}}
# Cho vay và vay từ kẻ thờ thần tượng với lãi suất — {{bibleverse|Deut.||23:21|HE}}
# Toà án phải thực hiện luật pháp lên nguyên đơn, thừa nhận hoặc người từ chối — {{bibleverse|Ex.||22:8|HE}}
# Tuân thủ luật thừa kế — {{bibleverse|Num.||27:8|HE}}
# Bổ nhiệm thẩm phán — {{bibleverse|Deut.||16:18|HE}}
# Không bổ nhiệm thẩm phán là người không quen thuộc với các thủ tục tư pháp — {{bibleverse|Deut.||1:17|HE}}
# Quyết định theo số đông trong trường hợp tranh chấp ý kiến — {{bibleverse|Ex.||23:2|HE}}
# Tòa án không thực hiện thông qua một phần lớn của một; ít nhất là một phần lớn của hai bên là cần thiết — {{bibleverse|Ex.||23:2|HE}}
# Một thẩm phán người đã trình bày một lời cầu xin tha bổng không phải trình bày một lập luận để kết tội trong trường hợp tử hình — {{bibleverse|Deut.||23:2|HE}}
# Toà án phải thực hiện án tử hình ném đá — {{bibleverse|Deut.||22:24|HE}}
# Toà án phải thực hiện án tử hình thiêu sống — {{bibleverse|Lev.||20:14|HE}}
# Toà án phải thực hiện án tử hình khai đao chặt đầu chém cổ — {{bibleverse|Ex.||21:20|HE}}
# Toà án phải thực hiện án tử hình treo cổ — {{bibleverse|Lev.||20:10|HE}}
# Tòa án phải treo cổ hoặc ném đá tử hình những kẻ thờ hình tượng, thờ thần tượng, và những kẻ báng bổ — {{bibleverse|Deut.||21:22|HE}}
# Chôn cất thực thi vào ngày họ bị giết — {{bibleverse|Deut.||21:23|HE}}
# Không chậm trễ trong việc chôn cất qua đêm — {{bibleverse|Deut.||21:23|HE}}
# Phải giết bọn phù thủy pháp sư — {{bibleverse|Ex.||22:17|HE}}
# Tòa án phạt roi người phạm pháp — {{bibleverse|Deut.||25:2|HE}}
# Tòa án không phạt vượt quá số lượng quy định của hình phạt roi — {{bibleverse|Deut.||25:3|HE}}
# Tòa án không giết bất cứ ai dựa vào bằng chứng gián tiếp — {{bibleverse|Ex.||23:7|HE}}
# Tòa án không trừng phạt người bị ép buột vi phạm luật pháp — {{bibleverse|Deut.||22:26|HE}}
# Một thẩm phán không thương xót những kẻ giết người hay kẻ hiếp dâm — {{bibleverse|Deut.||19:13|HE}}
# Tòa án cấm không được thương xót và cấm thiên vị cho người nghèo — {{bibleverse|Lev.||19:15|HE}}
# Tòa án cấm không được kiêng nể người quyền thế, người vĩ đại, người nổi tiếng, hay lãnh tụ tại tòa án — {{bibleverse|Lev.||19:15|HE}}
# Một thẩm phán không đưa ra quyết định không công bằng trong trường hợp của kẻ vi phạm thường xuyên — {{bibleverse|Ex.||23:6|HE}}
# Một thẩm phán cấm không được làm sai công lý — {{bibleverse|Lev.||19:15|HE}}
# Thẩm phán không được làm sai luật trong trường hợp liên quan đến người cải đạo hoặc trẻ mồ côi — {{bibleverse|Deut.||24:17|HE}}
# Phải xét xử công chính — {{bibleverse|Lev.||19:15|HE}}
# Thẩm phán không phải lo sợ một người đàn ông bạo lực trong bản án — {{bibleverse|Deut.||1:17|HE}}
# Các thẩm phán không chấp nhận ăn hối lộ — {{bibleverse|Ex.||23:8|HE}}
# Các thẩm phán không chấp nhận lời khai trừ khi cả hai bên không có mặt cùng lúc — {{bibleverse|Ex.||23:1|HE}}
# Không chửi quan toà — {{bibleverse|Ex.||22:27|HE}}
# Không chửi người đứng đầu tòa án tôn giáo Sanhedrin — {{bibleverse|Ex.||22:27|HE}}
# Không nguyền rủa bất kỳ Người Do Thái công chính — {{bibleverse|Lev.||19:14|HE}}
# Bất cứ ai biết chứng cứ phải ra làm chứng tại tòa án — {{bibleverse|Lev.||5:1|HE}}
# Cẩn thận thẩm vấn các nhân chứng — {{bibleverse|Deut.||13:15|HE}}
# Một nhân chứng không hành động như là một thẩm phán trong tội ác hình sự — {{bibleverse|Deut.||19:17|HE}}
# Không chấp nhận lời khai của một nhân chứng duy nhất — {{bibleverse|Deut.||19:15|HE}}
# Kẻ vi phạm không phải làm chứng — {{bibleverse|Ex.||23:1|HE}}
# Thân nhân của các đương sự không được làm chứng — {{bibleverse|Deut.||24:16|HE}}
# Không làm chứng dối — Standard->{{bibleverse|Ex.|20:14|TLT}} Yemenite->{{bibleverse|Ex.||20:13|HE}}
# Trừng phạt những người làm chứng sai sự thật như họ cố gắng để trừng phạt các bị cáo — {{bibleverse|Deut.||19:19|HE}}
# Hành động theo phán quyết tòa án của Sanhedrin — {{bibleverse|Deut.||17:11|HE}}
# Không đi chệch khỏi những mệnh lệnh của Sanhedrin — {{bibleverse|Deut.||17:11|HE}}
# Không thêm thắt Kinh Thánh Torah — {{bibleverse|Deut.||13:1|HE}}
# Không ăn bớt Kinh Thánh Torah — {{bibleverse|Deut.||13:1|HE}}
# Không chửi ba má — {{bibleverse|Ex.||21:17|HE}}
# Không đánh mẹ cha — {{bibleverse|Ex.||21:15|HE}}
# Hiếu thảo ba má — Standard->{{bibleverse|Ex.|20:13|TLT}} Yemenite->{{bibleverse|Ex.||20:12|HE}}
# Hiếu thảo và kính sợ cha mẹ — {{bibleverse|Lev.||19:3|HE}}
# Không là đứa con trai hoang đàng ăn chơi lạc lõng lêu lổng — {{bibleverse|Deut.||21:18|HE}}
# Khóc thương cho gia quyến — {{bibleverse|Lev.||10:19|HE}}
# Thượng Tế không làm ô uế bản thân vì gia quyến — {{bibleverse|Lev.||21:11|HE}}
# Thượng Tế không đến gần xác chết — {{bibleverse|Lev.||21:11|HE}}
# Một Kohen không làm ô uế mình (bằng cách đi đến đám tang hoặc nghĩa địa) cho bất cứ ai ngoại trừ người thân — {{bibleverse|Lev.||21:1|HE}}
# Chọn một vị Vua đến từ Israel — {{bibleverse|Deut.||17:15|HE}}
# Không chọn người nước ngoài — {{bibleverse|Deut.||17:15|HE}}
# Vua không được có nhiều vợ — {{bibleverse|Deut.||17:17|HE}}
# Vua không được có nhiều ngựa — {{bibleverse|Deut.||17:16|HE}}
# Vua không được có nhiều vàng bạc — {{bibleverse|Deut.||17:17|HE}}
# Diệt chủng bảy quốc gia của chủng tộc Canaanite — {{bibleverse|Deut.||20:17|HE}}
# Giết sạch không bỏ sót — {{bibleverse|Deut.||20:16|HE}}
# Diệt chủng bọn con cháu hậu duệ dòng dõi [[Amalek]] — {{bibleverse|Deut.||25:19|HE}}
# Ghi nhớ và khắc sâu trong tim những gì bọn Amalek đã làm với dân tộc Do Thái — {{bibleverse|Deut.||25:17|HE}}
# Không bao giờ quên tội ác và phục kích mà bọn Amalek đã làm với dân Do Thái trong chuyến hành trình Ai Cập và trong sa mạc — {{bibleverse|Deut.||25:19|HE}}
# Không ở vĩnh viễn tại Ai Cập — {{bibleverse|Deut.||17:16|HE}}
# Cung cấp điều kiện hòa bình cho các cư dân của một thành phố trong khi giữ bao vây, và đối xử với họ dựa vào Kinh Thánh Torah nếu họ chấp nhận các điều khoản — {{bibleverse|Deut.||20:10|HE}}
# Không chấp nhận hòa bình với bọn Ammon và lũ Moab khi đang vây thành của chúng nó — {{bibleverse|Deut.||23:7|HE}}
# Không huỷ hoại cây thực phẩm, ngay cả trong cuộc bao vây — {{bibleverse|Deut.||20:19|HE}}
# Chuẩn bị nhà vệ sinh bên ngoài trại — {{bibleverse|Deut.||23:13|HE}}
# Chuẩn bị quốc xẻng cho mỗi người lính đào xới — {{bibleverse|Deut.||23:14|HE}}
# Bổ nhiệm một vị Linh Mục để nói chuyện với những người lính trong chiến tranh — {{bibleverse|Deut.||20:2|HE}}
# Ông đã lấy một người vợ, xây dựng một ngôi nhà mới, hoặc trồng một vườn nho được cho một năm để vui mừng với tài sản của mình — {{bibleverse|Deut.||24:5|HE}}
# Không yêu cầu từ phía trên bất kỳ sự tham gia, cộng đồng hoặc quân sự — {{bibleverse|Deut.||24:5|HE}}
# Không hoảng sợ và không rút lui trong chiến tranh — {{bibleverse|Deut.||20:3|HE}}
# Giữ luật pháp của phụ nữ bị giam cầm — {{bibleverse|Deut.||21:11|HE}}
# Không bán cô ấy làm nô lệ — {{bibleverse|Deut.||21:14|HE}}
# Không giữ lại cô ấy làm nô lệ sau khi có quan hệ tình dục với cô ấy — {{bibleverse|Deut.||21:14|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi