Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không ăn Ma'aser Sheni khi tâm hồn thể xác không tinh khiết — {{bibleverse|Deut.||26:14|HE}}
# Một người than khóc trong ngày đầu tiên sau khi chết không ăn Ma'aser Sheni — {{bibleverse|Deut.||26:14|HE}}
# Không ăn Ma'aser Sheni ngũ cốc ngoài Đất Thánh Jerusalem — {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Không ăn Ma'aser Sheni rượu ngoài Thánh Địa Jerusalem — {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Không ăn Ma'aser Sheni dầu ngoài Đất Thánh Jerusalem — {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Các loại cây trồng năm thứ tư phải hoàn toàn vì mục đích thánh thiện như Ma'aser Sheni — {{bibleverse|Lev.||19:24|HE}}
# Để đọc kinh xưng tội của một phần mười mọi năm thứ tư và thứ bảy — {{bibleverse|Deut.||26:13|HE}}
# Tách sang một bên những Trái cây đầu mùa và mang chúng đến đền thánh — {{bibleverse|Deut.||26:19|HE}}
# Kohen không ăn trái cây hoa quả đầu lòng ngoài Thánh Địa Jerusalem {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Đọc Kinh Thánh Torah liên quan đến trình bày của họ — {{bibleverse|Deut.||26:5|HE}}
# Dâng bánh mì, ngũ cốc đầu mùa cho Kohen — {{bibleverse|Num.||15:20|HE}}
# Tất cả mọi người tụ họp vào [[Lễ Lều Tạm]] vào năm thứ bảy — {{bibleverse|Deut.||31:12|HE}}
# Tách biệt những con vật đầu lòng — {{bibleverse|Ex.||13:12|HE}}
# Kohanim không ăn thịt động vật đầu lòng trong sạch bên ngoài Đất Thánh Jerusalem — {{bibleverse|Deut.||12:17|HE}}
# Không chuộc lại con trai đầu lòng của bò, chiên, hay dê — {{bibleverse|Num.||18:17|HE}}
# Tách biệt con thú thứ mười ra chỗ riêng biệt khỏi bầy đàn — {{bibleverse|Lev.||27:32|HE}}
501

lần sửa đổi