Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

không có tóm lược sửa đổi
[[File:Young hasid.jpg|thumb|Đàn ông con trai nam nhi không được cắt tóc ở vùng thái dương, [[Tóc Do Thái]] — {{bibleverse|Lev.||19:27|HE}}]]
 
'''613 điều răn''' ({{lang-he|תרי"ג מצוות}}: ''taryag mitzvot'', "613 mitzvot") là những điều răn trong [[Torah|Kinh thánh Torah]] của [[Do Thái giáo]], bắt đầu vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, được nhắc tới bởi thầy đạo Simlai trong kinh thánh Talmud Makkot 23b.<ref>{{chú thích sách |title=Maimonides and the Biblical Prophets |author=Israel Drazi |publisher=Gefen Publishing House Ltd. |year=2009 |page=209}}</ref>
 
501

lần sửa đổi