Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/The Hardest Part (bài hát)”

→‎The Hardest Part (bài hát của Coldplay): đề cử này không thể thành công khi các lỗi liệt kê ở dưới không được sửa đổi
(→‎The Hardest Part (bài hát của Coldplay): đề cử này không thể thành công khi các lỗi liệt kê ở dưới không được sửa đổi)
=== [[The Hardest Part (bài hát của Coldplay)]] ===
{{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=
# '''Viết tốt:''' {{OK}} ...
# '''Kiểm chứng được:''' {{OK}} ...
Người dùng vô danh