Khác biệt giữa các bản “Bưởi Lâm Động”

n
{{dnb}}
'''Bưởi Lâm Động''' (hay bưởi làng Lâm) là một [[Giống cây trồng Việt Nam|giống cây trồng]] thuộc [[Chi Cam chanh|chi cam chanh]], có nguồn gốc từ làng Lâm, xã [[Lâm Động]], huyện [[Thủy Nguyên]], thành phố [[Hải Phòng]]<ref name=":1">{{Chú thích web|url = http://www.anhp.vn/kinh-te/201502/buoi-lang-lam-569218/|title = Bưởi làng Lâm|date = 11 tháng 02 năm 2015|accessdate = 30 tháng 01 năm 2015|website = http://www.anhp.vn|publisher = Báo An ninh Hải Phòng|author = Xuân Hạ}}</ref>; là đối tượng cây ăn quả chủ lực đứng thứ hai (sau nhóm cam, quýt các loại) của huyện [[Thủy Nguyên]]<ref name=":4" />, được người dân địa phương coi là một chủng loại cây đặc sản<ref name=":2">Địa chí Thủy Nguyên, NXB Hải Phòng, 2015, HĐND và UBND huyện Thủy Nguyên, trang 1031.</ref><ref name=":3">{{Chú thích web|url = http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=ubndtp&MenuID=170&ContentID=80339|title = Hải Phòng bảo tồn các loài cây có múi đặc sản|date = 4 tháng 01 năm 2016|website = http://haiphong.gov.vn|accessdate = 30 tháng 01 năm 2016|author = Hân Minh}}</ref>, có giá trị kinh tế cao, là nguồn gen bản địa quý hiếm cần được bảo tồn theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BNN ngày 05/12/2005 của [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]]<ref>{{Chú thích web|url = http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-80-2005-QD-BNN-Danh-muc-nguon-gen-cay-trong-quy-hiem-can-bao-ton/8471/noi-dung.aspx|title = Quyết định số 80/2005/QĐ-BNN ngày 05/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành nguồn gen cây trồng quý hiến cần được bảo tồn|date = 5 tháng 12 năm 2015|accessdate = 30 tháng 1 năm 2016|website = http://thuvienphapluat.vn|publisher = Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn}}</ref>; là một trong mười tám đặc sản của Hải Phòng được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baohaiphong.com.vn/channel/4905/201601/nong-san-hai-phong-tang-gia-tri-tu-xay-dung-thuong-hieu-2465348/|title = Tăng giá trị từ xây dựng thương hiệu|date = 20 tháng 01 năm 2016|accessdate = 30 tháng 01 năm 2016|website = http://www.baohaiphong.com.vn/|publisher = Báo Hải Phòng|author = Hải An}}</ref>.
 
== Phân loại ==
Bưởi Lâm Động được trồng khắp các xã thuộc huyện Thủy Nguyên. Toàn huyện [[Thủy Nguyên]] có 491 ha bưởi, trongiđó: ã [[Lâm Động]] có khoảng 700 hộ<ref name=":3" /> trồng bưởi với 30 ha, xã [[Thủy Đường]] 45 ha, xã [[Hoa Động]] 55 ha, xã [[Thiên Hương]] 36 ha, [[An Lư]] 31 ha, [[Đông Sơn, Thủy Nguyên|Đông Sơn]] 66 ha, [[Liên Khê, Thủy Nguyên|Liên Khê]] 44 ha, [[Gia Minh, Thủy Nguyên|Gia Minh]] 27 ha, [[Gia Đức]] 31 ha, [[Lưu Kỳ, Thủy Nguyên|Lưu Kỳ]] 30 ha, [[Lưu Kiếm, Thủy Nguyên|Lưu Kiếm]] 22 ha, [[Tân Dương, Thủy Nguyên|Tân Dương]] 7 ha, [[Trung Hà, Thủy Nguyên|Trung Hà]] 30 ha, [[Minh Tân, Thủy Nguyên|Minh Tân]] 14 ha, [[Cao Nhân, Thủy Nguyên|Cao Nhân]] 24 ha, [[Lập Lễ]] 3 ha.<ref name=":4" />
 
Ngoài ra, bưởi Lâm Động còn được trồng ở một số nơi trên địa bàn huyện [[An Dương, Hải Phòng|An Dương]], thành phố Hải Phòng.<ref name=":4" />
 
== Một số đặc điểm ==
 
== Nhân giống ==
[[Bưởi]] Lâm Động không nhân giống bằng hạt<ref name=":3">{{Chú thích web|url = http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=ubndtp&MenuID=170&ContentID=80339|title = Hải Phòng bảo tồn các loài cây có múi đặc sản|date = 4 tháng 01 năm 2016|website = http://haiphong.gov.vn|accessdate = 30 tháng 01 năm 2016|author = Hân Minh}}</ref>. Trước năm 2001kia, Bưởibưởi Lâm Động chủ yếu được nhân giống để mở rộng diện tích bằng phương pháp chiết cành<ref name=":4">{{Chú thích web|url = http://www.doko.vn/tai-lieu/danh-gia-hien-trang-san-xuat-va-buoc-dau-tuyen-chon-cay-buoi-lam-dong-uu-tu-trong-tai-hai-phong-1831153|title = Đánh giá hiện trạng sản xuất và bước đầu tuyển chọn cây bưởi Lâm Động ưu tú trồng tại Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Hà Nội năm 2011|accessdate = 30 tháng 1 năm 2016|website = http://www.doko.vn/|author = Dương Vũ Gia Khánh}}</ref>. Từ 2002 đến nay, việc nhân giống bưởi được nhân giống vô tính bằng hai phương pháp là chiết cành và ghép cành. Cành trồng sẽ cho quả sau 1-2 năm và quả đạt chất lượng tốt nhất từ năm thứ 4 trở đi.<ref name=":3" />
== Liên kết ngoài ==
* [http://vdmaza.club/watch/SOc2yKLbvoc Bưởi làng Lâm], VTV4