Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Chất lượng bài dịch GA từ phiên bản Anh”

#{{ykk}} gửi người đề cử, một cuộc biểu quyết phải phân định ra phiếu thuận, phiếu chống mới hợp lý, đến khi đóng biểu quyết sẽ căn cứ vào đó. Cả hai mục đều là phiếu thuận xanh lá hết ---> nhiều thành viên mới sẽ không biết nên bầu chọn mục nào [[Thành viên:Hoanghauphuongdong123|'''<span style="color:blue;">hoanghau</span>''']] 03:11, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
#:Bạn có thể đọc kỹ các đề mục bỏ phiếu, vì dự án này không phải là nơi bầu bán kiểu dân chủ. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 03:20, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
#{{ykk}} Chưa có cái biểu quyết nào kỳ như cái này: bên tả bên hữu đều để phiếu "đồng ý", nội dung không rõ ràng khiến nhiều người hiểu lầm (trong khi có thể viết ngắn bằng một phần mười)? Nếu mà cái vấn đề này được đồng thuận thì mai mốt dẹp mục "Tiêu chuẩn BVCL" của vi luôn, vì tiêu chuẩn đó không quan trọng, tiêu chuẩn bên en quan trọng hơn, kaka. Chẳng thấy sự khác biệt của vi với các ngôn ngữ khác nữa sao?
Người dùng vô danh