Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học”

không có tóm lược sửa đổi
Thật vô lý đặt biển ĐNB. [[Thành viên: Goodmorninghpvn|Morning]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 13:05, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)
 
Bài này nghi ngờ tầm nhìn hẹp vì chỉ quanh quẩn Việt Nam.
Người dùng vô danh