Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Bún mắng, cháo chửi”

 
Nguồn gốc hình như không phải quán này mà do thời bao cấp gây nên, bây giờ cũng nhiều quán như thế thì nêu nhiều quán. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 06:24, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
:Bà Thảo cũng không còn trẻ nữa đâu (tính xấu từ lâu)!
Người dùng vô danh