Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Chất lượng bài dịch GA từ phiên bản Anh”

n
#:::Tôi cho rằng mọi nguồn gốc đều bình đẳng, nếu bản dịch tốt thì được quyền bầu chọn BVCL. ''PS'': Có thể các bài về sử-văn thì nhiều người đã viết có chất lượng, nhưng bài về khoa học tự nhiên thì cần thừa nhận là người Việt có ít bài tự viết ra hồn, cả trên wiki này lẫn trên tạp chí. [[Thành viên:BacLuong|LuongLBc]] ([[Thảo luận Thành viên:BacLuong|thảo luận]]) 13:52, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
#::::Nếu bạn đã bỏ ở đây thì gạch phiếu ở dưới ㅡ <span style="text-shadow:#00FF00 0.12em 0.12em 0.12em; class=texhtml"><font face="Segoe UI">[[User:ManlyBoys|<span style="color:green;">'''Manly'''</span>]][[User talk:ManlyBoys|<span style="color:green;">'''Boys'''</span>]]</font></span> 14:51, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
#:::::[[Thành viên:BacLuong|LuongLBc]]. Tôi đâu có nói là không bình đẳng? Vấn đề ở đây là liệu chúng ta có chấp nhận sự dễ dãi một bản dịch GA mà không có bất cứ cải thiện nào khác thành BVCL? Cứ nghĩ thế này đi, một bản dịch GA tốt + cải thiện thì tôi sẽ đồng ý thành BVCL liền. [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 18:50, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
#{{OK}} Qua nhiều năm dịch bài FA và GA từ phiên bản tiếng Anh kể cả trong chuyên môn và ngoài chuyên môn của tôi (tài nguyên và môi trường), tôi cho rằng một bài viết đã được gắn GA tại en sau khi được dịch sang tiếng Việt nếu nó thõa mãn những yêu cầu của quy định BVCL của vi thì hoàn toàn có thể trở thành FA của vi. Tôi không đồng ý việc bác bỏ với lý do nó chỉ là GA tại en mà không đủ cơ sở chứng minh rằng nội dung bài viết đó thiếu gì, văn phong ra sao. Phiên bản en không phải là thước đo, và chúng ta không có nhiều người đủ chuyên môn, nhiệt tình tại cái biểu quyết đó. Nếu anh bỏ phiếu chống bởi vì nó là GA tại en thì hãy chỉ ra nó thiếu cái gì?--[[Thành viên:Cheers!|Prof. Cheers!]] ([[Thảo luận Thành viên:Cheers!|thảo luận]]) 04:42, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 
=== Không được ===