Khác biệt giữa các bản “Trương Ngọc Ninh”

Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, 2 lần được THVN làm liveshow cá nhân, bài chỉ thiếu nguồn chứ đủ nổi bật
(Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, 2 lần được THVN làm liveshow cá nhân, bài chỉ thiếu nguồn chứ đủ nổi bật)
{{dnb}}
{{chú thích trong bài}}
'''Trương Ngọc Ninh''' (sinh ngày 11 tháng 9 năm 1943 tại Nam Định) là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Ông từng làm Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội và Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.
Người dùng vô danh