Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/The Hardest Part (bài hát)”

;Phản đối
#{{OK?}} Bài còn lỗi dịch thuật thì không thể gắn sao. Ngoài ra bài khá ngắn. Một bài ít thông tin mà đề cử bài viết tốt thì e là không thỏa đáng. Ngoài ra việc kiểm tra nguồn không biết người viết đã làm chưa hay chỉ copy/paste từ bên bản tiếng Anh? Bài viết tạo ra từ tháng 12 năm 2015 mà nguồn vẫn đề là truy cập 2008, 2011; thứ nhất là nó vô lý (sinh con rồi mới sinh cha? dù biết là dịch từ bên tiếng Anh), thứ hai chứng tỏ người viết không kiểm tra lại nguồn (đã 5-7 năm thì có thể có nguồn hỏng, nguồn không chỉ đến nội dung như lúc truy cập... thì sao?). [[Thành viên:Én bạc|Én bạc]] ([[Thảo luận Thành viên:Én bạc|thảo luận]]) 11:08, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
#:Khi dịch chuyện copy/paste nguồn (link truy cập, sách, báo,...) là bình thường chứ? Chuyện kiểm tra nguồn lại là việc khác. Dù sao thì bài này dịch chưa ổn. [[Đặc biệt:Đóng góp/118.71.24.133|118.71.24.133]] ([[Thảo luận Thành viên:118.71.24.133|thảo luận]]) 11:17, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 
;Ý kiến
#{{YK}} Bài dịch nhiều chỗ chưa thoát và nghe rất buồn cười nhé, như kiểu bên Anh viết gì thì bê nguyên nghĩa đen ra bên mình vậy. Nhất là phần Phát hành và đón nhận.
Người dùng vô danh