Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/The Hardest Part (bài hát)”

#:Câu sau đó cũng mắc lỗi tương tự "... bày tỏ sự tưởng nhớ đến ca sĩ...". Ca sĩ đó vẫn còn sống nhăn.
#:Tóm lại hãy trau chuốt dịch thuật, trước khi đem ra đề cử Bài viết tốt. Nếu không độc giả trung lập sẽ thấy chất lượng của vi.wiki là kém. [[Thành viên:Én bạc|Én bạc]] ([[Thảo luận Thành viên:Én bạc|thảo luận]]) 11:37, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
#::"Tribute" trong nhạc là "tri ân". "Đêm nhạc tri ân" (tribute concert), "ban nhạc tri ân" (tribute band), etc. [[Đặc biệt:Đóng góp/118.71.24.133|118.71.24.133]] ([[Thảo luận Thành viên:118.71.24.133|thảo luận]]) 11:44, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Người dùng vô danh