Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/The Hardest Part (bài hát)”

#::"Tribute" trong nhạc là "tri ân". "Đêm nhạc tri ân" (tribute concert), "ban nhạc tri ân" (tribute band), etc. [[Đặc biệt:Đóng góp/118.71.24.133|118.71.24.133]] ([[Thảo luận Thành viên:118.71.24.133|thảo luận]]) 11:44, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
#:Tri ân nghe cũng đúng. Vậy IP có thể sửa giúp trong bài. Tôi không thạo về thuật ngữ âm nhạc nên "tribute" dùng với nghĩa thông thường. [[Thành viên:Én bạc|Én bạc]] ([[Thảo luận Thành viên:Én bạc|thảo luận]]) 11:46, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
#::Tôi đọc thấy mấy bài âm nhạc sao bài nào dịch trong khoảng 1 năm đổ lại cũng có lỗi khắp nơi vậy? [[Đặc biệt:Đóng góp/118.71.24.133|118.71.24.133]] ([[Thảo luận Thành viên:118.71.24.133|thảo luận]]) 11:49, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Người dùng vô danh