Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Cô gái Trung Hoa”

;Giữ
#{{bqg}} là hit 1 thời, ai cũng biết. ko thể xóa được. '''[[User:Na Tra|<font color="008B8B">Na Tra</font>]] [[User talk:Na Tra|<font color="F4A460">(thảo luận)</font>]]''' 15:59, ngày 17 tháng 1 năm 2016 (UTC)
:Đây không phải về bài hát mà về album. [[Đặc biệt:Đóng góp/118.71.24.133|118.71.24.133]] ([[Thảo luận Thành viên:118.71.24.133|thảo luận]]) 12:14, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
;Ý kiến
#{{yk}} Tôi thấy bài thêm nguồn là ổn ㅡ <span style="text-shadow:#00FF00 0.12em 0.12em 0.12em; class=texhtml"><font face="Segoe UI">[[User:ManlyBoys|<span style="color:green;">'''Manly'''</span>]][[User talk:ManlyBoys|<span style="color:green;">'''Boys'''</span>]]</font></span> 22:52, ngày 18 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Người dùng vô danh