Khác biệt giữa các bản “Lệ Ninh”

không có tóm lược sửa đổi
* Huyện [[Lệ Thủy]] có thị trấn Kiến Giang, thị trấn nông trường Lệ Ninh và 25 xã: An Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Hải Thủy, Hoa Thủy, Hồng Thủy, Hưng Thủy, Kim Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Ngân Thủy, Ngư Hòa, Ngư Thủy, Phong Thủy, Phú Thủy, Sen Thủy, Sơn Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Thanh Thủy, Trường Thủy, Văn Thủy, Xuân Thủy.
 
* Huyện [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]] có 1412 xã: An Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Lương Ninh, Tân Ninh, Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh