Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Circa”

Không có tóm lược sửa đổi
'''Circa''' ({{ety|la||khoảng}}), thường viết tắt là '''c.''', '''ca''' hay '''ca.''' (có khi là '''circ.''' or '''cca.'''),nghĩ là "xấp xỉ'' hay ''khoảng" trong một vài ngôn ngữ châu Âu, bao gồm cả tiếng Anh, thường dùng để chỉ niên đại.<ref>{{cite web|url=http://dictionary.reference.com/browse/circa|accessdate=16 July 2010|title=circa|publisher=[[Dictionary.com]]}}</ref> ''Circa'' được dùng rộng rãi trong [[gia phả học]] và chữ viết lịch sử khi niên đại của các sự kiện chưa được biết chính xác. Khi sử dụng trong thời gian, ''circa'' được dùng cho mốc thời gian xấp xỉ, trong khi mốc thời gian không có "circa" là mốc được biết chính xác.
 
==Một số ví dụ:===
* 1732–1799 hoặc 1732–99: năm đầu và năm cuối đều được biết chính xác
* {{c.|1732}} – 1799: năm cuối biết chính xác, năm đầu chỉ xấp xỉ