Khác biệt giữa các bản “Đại học công nghệ Delft”

Xóa caption thừa của logo
(Xóa caption thừa của logo)
{{Trường học |
Hình= LOGO-DHTL.jpg |
Tên= Technische Universiteit Delft |
Phù hiệu= [[Tập tin:TUDelft logo.gif|100px]] |
Người dùng vô danh