Khác biệt giữa các bản “USS Alaska (CB-1)”

n
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{Liên kết bài chất lượng tốt\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
{|{{Infobox ship begin}}
{{Infobox ship image
|Ship image=[[Tập tin:UssUSS alaskaAlaska cb(CB-1) off the Philadelphia Navy Yard on 30 July 1944.jpg|300px]]
|Ship caption= Tàu tuần dương lớn USS ''Alaska'' (CB–1)
}}
108

lần sửa đổi