Khác biệt giữa các bản “Sư đoàn 5, Quân đội nhân dân Việt Nam”

== Tổ chức sư đoàn ==
===== Trung đoàn 4 =====
Còn gọi là đoàn Bà Rịa Q.764, thành lập ngày 2/3/1965 từ tiểu đoàn 500 (khi bầu đại úy Năm Hưng làm tiểu đoàn trưởng, được đổi tên thành tiểu đoàn 800) và tiểu đoàn 700 ở chiến trường miền đôngĐông Nam bộ. Phiên hiệu trung đoàn Đồng Nai. Khi về đội hình F5, trung đoàn này được bổ sung thêm tiểu đoàn 265 ở miền Tây. Sau năm 1968 tăng cường tiểu đoàn 308 vào đội hình, còn tiểu đoàn 700 về lại QK7. Thời gian chiến đấu độc lập ở chiến trường Bà Rịa - Long Khánh, E4 cùng E812, E33 hợp lại thành sư đoàn 6 do Hai Phê chỉ huy. Sau chiến thắng 1975, đơn vị về lại F5.
 
===== Trung đoàn 5 =====
Ban đầu là trung đoàn 205 hoạt động vào cuối năm 1964 ở quân khu 8, được thành lập chính thức ngày 31/5/1965, còn gọi là "trung đoàn Cá Gô"
100

lần sửa đổi