Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Ngô Đình Diệm”

==Đoạn chức vụ kế nhiệm==
Tôi có lùi lai của Sơn, không hiểu bạn xóa để làm gì? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 15:03, ngày 21 tháng 1 năm 2016 (UTC)
 
Nguyên giàn lãnh đạo VNCH có mỗi ông Diệm là có kiến thức, có năng lực. Người ta giết mất ông ấy hỏi sao không thất bại. [[Thành viên:Spirit1200|Spirit1200]] ([[Thảo luận Thành viên:Spirit1200|thảo luận]]) 15:21, ngày 5 tháng 2 năm 2016 (UTC)
100

lần sửa đổi