Khác biệt giữa các bản “Đài Loan”

không có tóm lược sửa đổi
Viên chức 3 = [[Mao Trị Quốc]] |
legislature = [[Lập pháp viện Trung Hoa Dân Quốc|Lập pháp viện]] |
Diện tích = 36.193<ref name="taiwan-popstat"/> |
Diện tích dặm vuông = 13.974 |
Đứng hàng diện tích = 136 |
Độ lớn diện tích = 1 E10 |
Phần nước = 10,34% |
Dân số ước lượng = 23.373.517<ref name="taiwan-popstat"/> |
Năm ước lượng dân số = tháng 12 năm 2013 |
Đứng hàng dân số ước lượng = 52 |
100

lần sửa đổi