Khác biệt giữa các bản “Sư đoàn 5, Quân đội nhân dân Việt Nam”

E33 rời F5 đến tăng cường cho chiến trường T6 (ở khu vực Đồng Nai-Bình Thuận, miền Đông Nam Bộ). Để bổ sung lực lượng, sư 5 thành lập thêm trung đoàn Q.766 (tức E6) và nhận thêm tân binh. Tháng 4/1970 F5 hành quân lên Campuchia và tham gia đánh lui cuộc hành quân qua Campuchia của Mỹ - Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tại Campuchia, sư 5 tách một phần bộ chỉ huy và 2 tiểu đoàn khác để thành lập trung đoàn 205 (E205 chính là tên của E5 trước kia) trực thuộc Bộ Tư lệnh Miền. Đầu năm 1971 Quân đội Nhân dân Việt Nam lập đoàn 301 gồm 3 sư đoàn 5,7,9. Các trung đoàn 5, 174, 6 của F5 đổi tên lần lượt thành 1,2,3 nằm trong đội hình đoàn 301. Lần đầu tiên Đơn vị đánh thắng trận Snoul, tịch thu được nhiều xe thiết giáp và sử dụng nó trong chiến dịch 1972.
 
Đầu năm 1972, Quân đội Nhân dân Việt Nam mở chiến dịch Nguyễn Huệ. F5 được tăng cường E3 của F9, phối hợp cùng các đơn vị tănktank, tấn công Lộc Ninh thành công và đây là trận hiệp đồng binh chủng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở chiến trường B2. Trận này F5 xóa sổ trung đoàn 1 thiết giáp, chiến đoàn 9 Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sức ép quân sự này góp phần làm phái đoàn ở hội nghị Paris giữ thế mạnh. Để cứu nguy, Mỹ tăng cường dùng B52 đánh phá liên tục, gây tổn thất trầm trọng cho các đơn vị của F5,9.
 
Sau đó E174 hành quân bổ sung gấp cho chiến trường ở An Lộc. F5 còn lại lùi về miền tây Nam bộ và phối hợp với các đơn vị ở đây mở chiến trường phối hợp. Dù ở phía đông Quân đội Nhân dân Việt Nam gặp thất bại (đặc biệt tại An Lộc), nhìn chung họ được bù đắp bằng phần lãnh thổ, dân cư khá rộng, tạo ra vùng kiểm soát an toàn để các căn cứ chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đứng vững.
100

lần sửa đổi