Khác biệt giữa các bản “Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng”

n (Đã khóa “Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:50, ngày 11 tháng 2 năm 2016 (UTC))))
 
== Thành lập Việt Tân ==
Sauống chính trị <ref>{{chú thích web | url = http://www.chungta.com/tulieu/tu-lieu-tra-cuu/dan_chu_hoa_ve_chinh_tri/default.aspx | tiêu đề = Dân chủ hóa về chính trị | author = | ngày = | ngày truy cập = 8 tháng 6 năm 2014 | nơi xuất bản = ChúngTa.com | ngôn ngữ = }}</ref>.
 
Năm [[2004]], Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam chính thức tuyên bố ngưng hoạt động vào tháng 9 năm 2004 để thay vào đó "những hoạt đấu tranh thích hợp với tình thế mới", được thể hiện qua những hoạt động của Việt Tân.<ref>{{chú thích web|url=http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/05/070504_viettan.shtml|title=Một bài viết về đảng Việt Tân|accessdate=ngày 22 tháng 8 năm 2008|date=ngày 4 tháng 5 năm 2007}}</ref> Từ đây, Đảng Việt Tân chính thức hoạt động công khai.<ref>{{chú thích web | url = http://viettan.org/-Le-Ra-Mat-Viet-Tan-Khap-Noi-.html | tiêu đề = Lễ Ra Mắt Việt Tân Khắp Nơi | author = | ngày = | ngày truy cập = 8 tháng 6 năm 2014 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
100

lần sửa đổi