Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông Chu quân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| thêm = china
| hình =
| chức vị = VuaThiên tử [[nhà Chu]]
| kiểu tại vị = Trị vì
| tại vị = [[255 TCN]] - [[249 TCN]]
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Chu Noản Vương]]</font>
| kế nhiệm = <font color="blue">nhà Chu kết thúc</font>
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| tên đầy đủ = Cơ Ban (姬根)
| kiểu hoàng tộc = Triều đại
| hoàng tộc = [[Nhà Đông Chu]]
| phối ngẫu =
| kiểu phối ngẫu =
 
==Thân thế==
'''Đông Chu quân''' là tông thất dòng dõi nhà Chu. [[Chu Khảo Vương]] (440-426 TCN) phong cho em ở đất Hà Nam để làm chức Chu công phụ chính triều đình, người em trở thành Hà Nam Hoàn công, mở đầu cho chi thứ ở phía đông nhà Đông Chu.
 
Hà Nam Hoàn công mất, con là Hà Nam Uy công nối ngôi. Sau đời Uy công đến con là Huệ công (đời thứ 3) nối chức. Sau đó Hà Nam Huệ công lại phong cho một người con nhỏ là Cơ Ban ra đất Củng<ref>Nay là huyện Củng, tỉnh [[Hà Nam, Trung Quốc]]</ref>. Có tài liệu xác nhận Đông Chu quân chính là người con nhỏ của Huệ công<ref>Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành, sách đã dẫn, tr 22</ref>.
Ông duy trì cơ nghiệp tồn tại trên danh nghĩa của nhà Chu thêm 7 năm nữa. Năm 249 TCN, [[Tần Trang Tương Vương]] điều quân đi đánh chiếm nốt đất Đông Chu. Toàn bộ đất Tây Chu và Đông Chu đều thuộc về nước Tần. Không rõ Đông Chu quân mất năm nào.
 
[[Sử ký]] đề cập sự kiện nước Tần “nuốt"nuốt hai Chu”Chu"<ref>[[Sử ký]], ''Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ''</ref> tức là thôn tính đất hai tiểu quốc Tây Chu và Đông Chu tách ra từ đất nhà Chu trước đây.
 
Tính từ [[Chu Vũ Vương]] đến Chu Noản vương, nhà Chu gồm có 37 vua, nếu tính cả '''Đông Chu quân''' thì nhà Chu có 38 vua.
 
==Xem thêm==