Khác biệt giữa các bản “Sản phẩm”

*[[Dịch vụ]]
*[[Thị trường]]
*[http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=15FFaWQ9MjE0MjAmZ3JvdXBpZD0ma2luZD1zdGFydCZrZXl3b3JkPXM=&page=2 Sản phẩm hữu hình]
*[http://feosco.com Sản phẩm vô hình] ([http://feosco.com/DICH-VU/dich-vu-web.aspx Ví dụ: loại hình dịch vụ [[thiết kế web]]là một dạng sản phẩm vô hình)]
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh