Khác biệt giữa các bản “Tứ đại Phú hộ”

* [[Quách Đàm]] (1863-1927) là một thương gia gốc Hoa, có công xây dựng nên [[Chợ Bình Tây]].
* [[Trương Văn Bền]] (1883-1956), người xây dựng thương hiệu ''Xà bông Cô Ba'' nổi tiếng.
* [[Trần Chánh Chiếu]] *(1968-1919), một đại điền chủ ở Nam Kỳ
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh