Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hắc tố”

Trang mới: “{{Distinguish|melamine|melatonin}} File:Pigmented melanoma - cytology.jpg|thumb|Sắc tố '''melanin''' (khúc xạ ánh sáng hạt vật chất—trung tâm…”
(Trang mới: “{{Distinguish|melamine|melatonin}} File:Pigmented melanoma - cytology.jpg|thumb|Sắc tố '''melanin''' (khúc xạ ánh sáng hạt vật chất—trung tâm…”)
(Không có sự khác biệt)