Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nho giáo”

Đồng ý Banzaku. Tuantintuc đáng khâm phục ở chỗ bạn hiểu biết rất rộng nhưng có điều bạn ít khi đi vào trọng tâm bài viết. Đó là chỗ dở của bạn. [[Thành viên:Vnreformer|Vnreformer]] ([[Thảo luận Thành viên:Vnreformer|thảo luận]]) 14:33, ngày 8 tháng 12 năm 2015 (UTC)
 
Người Việt theo đủ thứ chủ thuyết ngoại lai rồi chửi bới, chém giết nhau. Chẳng có chút đạo đức nào hết. Đáng lẽ người Việt phải học làm người trước rồi mới đi cải tạo thế giới. Có viết bài Nho giáo mới thấy phương thuốc chữa bệnh cho xã hội Việt Nam không nằm đâu xa.[[Thành viên:Spirit1200|Spirit1200]] ([[Thảo luận Thành viên:Spirit1200|thảo luận]]) 09:34, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
100

lần sửa đổi