Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
đánh vần, replaced: qui trình → quy trình
'''Hệ thống Westminster''' là hệ thống nhà nước dân chủ nghị viện theo mô hình chính trị của [[Vương quốc Anh]]. Thuật ngữ này xuất phát từ [[Cung điện Westminster]], nơi đặt [[Quốc hội Anh|Nghị viện Anh]]
 
Hệ thống là một chuỗi quiquy trình hoạt động của [[cơ quan lập pháp]]. Nó được dùng trong các cơ quan lập pháp cấp quốc gia và ở cấp địa thấp hơn ở các quốc gia thuộc [[Khối Thịnh vượng chung Anh|Khối thịnh vượng chung]] hiện nay và trước đây. Đầu tiên, nó được áp dụng cho các tỉnh bang [[Canada]] năm 1848 và sáu vùng thuộc địa ở [[Úc]] trong những năm 1855 đến 1890.
 
Có một số hệ thống nghị viện khác có các quy trình điều hành khác nhau ít nhiều đối với hệ thống Westminster.